Datos principais
Tipo: Viveiro
Subtipo: Batea
Nome: DORINDA III
Nº de rexistro: RA00002
Código REGA: ES360080033801
Tipo de permiso outorgado: Concesión (10 anos)
Autorizacións
Mexillón (MSM - Mytilus galloprovincialis)
Localización
Provincia: Pontevedra
Distrito: Cangas
Polígono: Cangas A
Cuadrícula: 2