A información presentada neste apartado procede das notas de primeira venda emitidas polas lonxas ou centros de venda autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos en Galicia, regulada polo Real Decreto 418/2015 de 29 de maio, polo que se regula a primeira venda de produtos pesqueiros (BOE nº 149 do 23 de xuño do 2015).

O obxectivo do informe é presentar a información seleccionada polo usuario en base ao emprego dos selectores de columnas a mostrar, indicadores e filtros de xeito tabular e gráfico, con dous tipos de gráficos dispoñibles, de distribución ou reparto e evolutivo.

Ano Cantidade (Kg) Importe (€) Prezo medio (€/kg) Prezo mínimo (€/kg) Prezo máximo (€/kg)
2024 39.864.813,17 149.411.491,46 3,75 0,00 415,00
Totais: 39.864.813,17 149.411.491,46 3,75 0,00 415,00

Representación gráfica