Datos principais
Tipo: Viveiro
Subtipo: Batea
Nome: GARRIDO IV
Nº de rexistro: RA00024
Código REGA: ES360080034601
Tipo de permiso outorgado: Concesión (10 anos)
Autorizacións
Mexillón (MSM - Mytilus galloprovincialis)
Localización
Provincia: Pontevedra
Distrito: Cangas
Polígono: Cangas A
Cuadrícula: 24