Datos principais
Tipo: Viveiro
Subtipo: Batea
Nome: TESTADA II
Nº de rexistro: RA00022
Código REGA: ES360080034301
Tipo de permiso outorgado: Concesión (10 anos)
Autorizacións
Ostra (OYF - Ostrea edulis)
Volandeira (QSC - Aequipecten opercularis)
Localización
Provincia: Pontevedra
Distrito: Cangas
Polígono: Cangas A
Cuadrícula: 22