Datos principais
Tipo: Viveiro
Subtipo: Batea
Nome: PUNTA PINTENS I
Nº de rexistro: RA00010
Código REGA: ES360080040901
Tipo de permiso outorgado: Concesión (10 anos)
Autorizacións
Mexillón (MSM - Mytilus galloprovincialis)
Localización
Provincia: Pontevedra
Distrito: Cangas
Polígono: Cangas A
Cuadrícula: 10