Ameixa babosa

Logo detalle da especie

Datos Básicos

Código Fao: CTS

Nome científico: Venerupis corrugata

Nome comercial: Almeja babosa o chocha

Nome galego: Ameixa babosa

Grupo biolóxico: Bivalvos

Talla mínima: 38 (ou 35 mm de xeito excepcional)

Normas comúns de comercialización

Tamaño: Non

Frescura: Non

Especie

CTS

Venerupis corrugata

Descrición

Venerupis corrugata (Gmelin, 1791). A cor deste molusco é normalmente gris pálida ou crema, con bandas tenues dunha tonalidade máis intensa e unhas liñas que se debuxan na cuncha en paralelo ó seu borde. Os sifóns da ameixa babosa están unidos en toda a súa lonxitude, sendo precisamente esta característica a que nos permite diferenciala das outras clases de ameixas.

Modo de pesca

É máis delicada que as outras ameixas. Pequenas variacións de temperatura e de salinidade poden provocar a súa morte e, ademais, atura menos tempo fóra da auga que a ameixa fina. Debido á súa distribución no litoral, captúrase principalmente dende pequenas embarcacións con raños, rastros ou ganchos e, en menor medida, a pé firme con sachos ou outras artes autorizadas para remover o substrato.

Principais magnitudes

Evolución da primeira venda de pesca fresca da especie Ameixa babosa en Galicia

Principais lonxas con vendas de pesca fresca de Ameixa babosa en Galicia no 2022