Berberecho

Logo detalle da especie

Datos Básicos

Código Fao: COC

Nome científico: Cerastoderma edule

Nome comercial: Berberecho

Nome galego: Berberecho

Grupo biolóxico: Bivalvos

Talla mínima: 25 mm

Normas comúns de comercialización

Tamaño: Non

Frescura: Non

Especie

COC

Cerastoderma edule

Descrición

Cerastoderma edule (Linné, 1758). O berberecho é un molusco (palabra que na súa orixe significa "mol") que ten as valvas ou cunchas de forma case circular. Posúe entre 22 e 28 costelas ben marcadas e vive en fondos lamacentos e de area fina próximos ás costas. Por causa da súa forma de corazón foi polo que, ao principio, se lle deu nome de "corazón comestible" (cardium edule).

Modo de pesca

Pode ser capturado a pé con sachos e rastrillos ou angazos na zona intermareal ou con ganchas a pé cunha lonxitude e separación entre dentes axeitada para esta especie nas zonas que non quedan expostas durante a baixamar. Tamén se pesca dende embarcación con raños, rastros ou ganchos.

Principais magnitudes

Evolución da primeira venda de pesca fresca da especie Berberecho en Galicia

Principais lonxas con vendas de pesca fresca de Berberecho en Galicia no 2022