Ameixa xaponesa

Logo detalle da especie

Datos Básicos

Código Fao: CLJ

Nome científico: Ruditapes philippinarum

Nome comercial: Almeja japonesa

Nome galego: Ameixa xaponesa

Grupo biolóxico: Bivalvos

Talla mínima: 35 mm

Normas comúns de comercialización

Tamaño: Non

Frescura: Non

Especie

CLJ

Ruditapes philippinarum

Descrición

Ruditapes philippinarum (Adams et Reeve, 1850). A característica que máis destaca da ameixa xaponesa é que ten as costelas moi marcadas. As liñas que sucan a súa cuncha forman cadradiños ao cruzárense, cadradiños que son moito máis marcados que os da ameixa fina. Cando está aberta é cando se pode ver como ten os sifóns unidos ata a metade, o que a diferenza da ameixa fina. En canto á súa cor é, normalmente, escura, movéndose os tons entre o tostado e o gris case negro.

Modo de pesca

Esta especie foi introducida nas nosas costas o pasado século. A súa distribución é similar á da ameixa fina, polo que as súas capturas realízanse principalmente a pé nos bancos intermareais. Tamén aparece entre as extraccións realizadas dende pequenas embarcacións con raños, rastros ou ganchos.

Principais magnitudes

Evolución da primeira venda de pesca fresca da especie Ameixa xaponesa en Galicia

Principais lonxas con vendas de pesca fresca de Ameixa xaponesa en Galicia no 2023