Automatizaciones

Neste apartado pode consultar información que consideramos interesante sobre diferentes temas e ferramentas relacionados co sector pesqueiro:

  • Planificadas. Proxecto impulsado pola administración pesqueira galega baseado nas tecnoloxías da información e da comunicación (Tic) para ofrecer unha ferramenta ao sector pesqueiro e dos cultivos mariños (pesc), que a modo de caixeiros automáticos instalados nos portos pesqueiros, posibilítalle ao sector a realización de diversas xestións e consultas relacionadas coa súa actividade as 24 horas do día durante os 365 días do ano.
  • No planificadas. Proxecto complementario ao proxecto TICPESC para ofrecer unha ferramenta ao sector pesqueiro e dos cultivos mariños que a través do uso dunha APP descargable nos termináis móviles dos usuarios, permita a realización de diversas xestións e consultas relacionadas coa súa actividade as 24 horas do día durante os 365 días do ano.
  • Terminales TICPESC. Proxecto complementario ao proxecto TICPESC para ofrecer unha ferramenta ao sector pesqueiro e dos cultivos mariños que a través do uso dunha APP descargable nos termináis móviles dos usuarios, permita a realización de diversas xestións e consultas relacionadas coa súa actividade as 24 horas do día durante os 365 días do ano.