Vendas de Escolla unha lonxa ou vendeduría
Poxa do día:
 
Escolla unha das lonxas ou vendedurías na árbore da esquerda
As estatísticas que se poden consultar nesta páxina proceden da notas de venda emitidas polas lonxas ou centros autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos.
(Real Decreto 2064/2004, de 15 de outubro, polo que se regula a primeira venda dos produtos pesqueiros BOE nº 261, viernes 29 de outubro de 2004 ).
Evolución do prezo da especie no último ano