Vendas de Escolla unha lonxa ou vendeduría
Poxa do día:
 
Escolla unha das lonxas ou vendedurías na árbore da esquerda
As estatísticas que se poden consultar nesta páxina proceden da notas de venda emitidas polas lonxas ou centros autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos.
Real Decreto 418/2015, de 29 de maio, polo que se regula a primeira venda dos produtos pesqueiros (BOE núm. 149, do 23 de xuño do 2015, páxinas 52074 a 52090)
Evolución do prezo da especie no último ano