Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con artes de marisqueo
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Endeño remolcado21-8,70%0,67%-0,06%153-8,52%1.680-6,56%
Marisqueo desde embarcación2.556-0,31%81,92%0,27%3.1001,51%54.0944,19%
Navalla e longueirón2503,31%8,01%0,31%3179,83%6.43311,30%
Orella de mar359,38%1,12%0,10%379,50%7989,62%
Ourizo1781,71%5,71%0,13%25013,32%4.82013,45%
Percebe568-0,53%18,21%0,02%1.0250,87%16.4092,71%
Rastro camarón210-3,67%6,73%-0,21%275-2,58%4.473-2,73%
Rastro vieira ou volandeira204-2,86%6,54%-0,15%801-4,27%8.056-2,88%
Artes de marisqueo 3.120 -0,64% 100,00% 0,00% 4.644 -0,14% 73.338 2,55%