Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con artes de marisqueo por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT2.38176,31%5,212.2450,9446.79819,65
De 1,5 a 10 GT71923,04%7,732.1613,0124.84734,56
De 10 a 25 GT200,64%12,6823911,931.69384,65
Total 3.120 100,00% 5,84 4.644 1,49 73.338 23,51