Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con percebe por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña423-1,40%74,47%-0,66%7342,05%11.8533,59%
Lugo224,76%3,87%0,20%92-8,03%768-1,54%
Pontevedra1231,65%21,65%0,46%1991,10%3.7880,93%
Total 568 -0,53% 100,00% 0,00% 1.025 0,87% 16.409 2,71%