Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña1.397-0,21%54,66%0,05%1.7682,34%28.3996,39%
Lugo1-50,00%0,04%-0,04%0-51,85%8-33,33%
Pontevedra1.158-0,34%45,31%-0,01%1.3320,46%25.6881,87%
Total 2.556 -0,31% 100,00% 0,00% 3.100 1,51% 54.094 4,19%