Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con artes de marisqueo por zonas de produción
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Zona I - Vigo449-1,10%14,39%-0,07%660-1,70%12.117-1,05%
Zona II - Pontevedra225-2,17%7,21%-0,11%469-2,19%7.115-2,51%
Zona III - Arousa1.397-0,14%44,78%0,22%1.9001,86%31.6564,94%
Zona IV - Muros532-0,19%17,05%0,08%6210,55%8.6848,76%
Zona V - Fisterra50-1,96%1,60%-0,02%115-5,87%1.320-0,60%
Zona VI - Costa da Morte144-0,69%4,62%0,00%2713,71%4.0902,55%
Zona VII - Coruña-Ferrol210-0,47%6,73%0,01%296-2,40%5.067-0,89%
Zona VIII - Cedeira80-3,61%2,56%-0,08%193-3,72%2.251-2,47%
Zona IX - Mariña lucense33-2,94%1,06%-0,03%121-8,11%1.039-4,24%
Total 3.120 -0,64% 100,00% 0,00% 4.644 -0,14% 73.338 2,55%