Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con artes de marisqueo por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña1.678-0,83%53,78%-0,10%2.4220,43%36.6274,26%
Lugo240,00%0,77%0,00%93-8,35%785-2,00%
Pontevedra1.418-0,42%45,45%0,10%2.129-0,40%35.9260,97%
Total 3.120 -0,64% 100,00% 0,00% 4.644 -0,14% 73.338 2,55%