Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con artes de marisqueo por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor1565,00%4,71970,6200,00
De 0 a 50 CV2.84691,22%5,733.7891,3363.62222,36
De 50 a 100 CV1033,30%9,916386,207.67774,54
De 100 a 150 CV110,35%11,47898,061.368124,36
Máis de 150 CV40,13%11,21328,08670167,50
Total 3.120 100,00% 5,84 4.644 1,49 73.338 23,51