Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña1.4001,30%54,60%0,26%1.72715,15%26.69234,33%
Lugo2100,00%0,08%0,04%1107,69%1250,00%
Pontevedra1.1620,17%45,32%-0,30%1.32621,40%25.21624,75%
Total 2.564 0,83% 100,00% 0,00% 3.054 17,79% 51.920 29,50%