Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT2.16084,24%5,151.9440,9039.51618,29
De 1,5 a 10 GT40015,60%7,471.0552,6412.14430,36
De 10 a 25 GT40,16%12,895513,7426065,00
Total 2.564 100,00% 5,52 3.054 1,19 51.920 20,25