Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por nº de licenzas
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
1 licenza1244,84%5,091040,841.90015,32
2 licenzas56422,00%5,084880,879.51816,88
3 licenzas74629,10%5,207110,9513.79518,49
4 licenzas60423,56%5,577251,2012.77221,15
5 licenzas52620,51%6,491.0261,9513.93526,49
Total 2.564 100,00% 5,52 3.054 1,19 51.920 20,25