Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores con marisqueo desde embarcacion por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor1887,33%4,721150,6100,00
De 0 a 50 CV2.33891,19%5,522.7481,1848.95320,94
De 50 a 100 CV311,21%8,871464,712.06566,63
De 100 a 150 CV60,23%10,77386,40742123,67
Máis de 150 CV10,04%11,3565,99160160,00
Total 2.564 100,00% 5,52 3.054 1,19 51.920 20,25