Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores con artes de marisqueo por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor1996,34%4,701220,6100,00
De 0 a 50 CV2.81989,78%5,713.7431,3361.40521,78
De 50 a 100 CV1063,38%9,936626,257.94374,93
De 100 a 150 CV120,38%11,24927,651.496124,67
Máis de 150 CV40,13%11,21328,08670167,50
Total 3.140 100,00% 5,82 4.651 1,48 71.514 22,78