Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m2.55999,80%5,512.9901,1751.60520,17
De 12 a 18 m50,20%12,866412,7631563,00
Total 2.564 100,00% 5,52 3.054 1,19 51.920 20,25