Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por zonas de produción
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Zona I - Vigo322-1,53%12,56%-0,30%36720,97%7.26717,17%
Zona II - Pontevedra1630,00%6,36%-0,05%2849,56%4.7208,92%
Zona III - Arousa1.3270,23%51,76%-0,31%1.51823,69%27.04840,09%
Zona IV - Muros5303,31%20,67%0,50%6139,27%7.95131,68%
Zona V - Fisterra1515,38%0,59%0,07%1716,35%29321,58%
Zona VI - Costa da Morte380,00%1,48%-0,01%649,81%1.05013,64%
Zona VII - Coruña-Ferrol1671,83%6,51%0,06%19112,79%3.57917,81%
Zona IX - Mariña lucense2100,00%0,08%0,04%1107,69%1250,00%
Total 2.564 0,83% 100,00% 0,00% 3.054 17,79% 51.920 29,50%