Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2010

Frota de artes menores con artes de nasas
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Nasa butrón663,13%2,05%0,06%572,95%1.3682,13%
Nasa de anguía410,00%1,27%0,00%252,06%6060,00%
Nasa de camarón1.3710,51%42,49%0,10%1.240-0,29%20.0091,14%
Nasa de centola10-9,09%0,31%-0,03%31-2,36%326-9,94%
Nasa de choco2350,00%7,28%-0,02%1551,55%3.6132,37%
Nasa de conguito2-33,33%0,06%-0,03%2-42,04%30-23,08%
Nasa de lagosta40,00%0,12%0,00%290,00%2150,00%
Nasa de nécora1.7251,11%53,46%0,44%3.5841,24%44.3211,10%
Nasa de polbo1.421-0,56%44,03%-0,37%6.267-0,69%57.374-0,47%
Nasa fanequeira190,00%0,59%0,00%1840,00%1.4750,00%
Nasas3.2270,28%100,00%0,00%7.908-0,30%84.5220,25%