Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2010

Frota de artes menores con artes de nasas por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT2.12265,76%0,00%4,931.5120,7129.46513,89
De 1,5 a 10 GT93028,82%0,98%8,473.5563,8237.13439,93
De 10 a 25 GT1554,80%0,65%13,342.20214,2014.78095,36
De 25 a 100 GT200,62%-4,76%15,7663931,933.143157,15
Total3.227100,00%0,28%6,427.9082,4584.52226,19