Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2010

Frota de artes menores con artes de nasas por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m3.04694,39%0,30%5,995.0591,6666.36321,79
De 12 a 18 m1815,61%0,00%13,662.84915,7418.159100,33
Total3.227100,00%0,28%6,427.9082,4584.52226,19