Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2010

Frota de artes menores con nasa de nécora por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña860-0,46%49,86%-0,79%1.7300,45%19.4490,09%
Lugo57-1,72%3,30%-0,10%301-0,52%2.645-0,34%
Pontevedra8083,06%46,84%0,89%1.5522,50%22.2262,17%
Total1.7251,11%100,00%0,00%3.5841,24%44.3211,10%