Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2010

Frota de artes menores con nasa de camarón por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña6270,16%45,73%-0,16%6251,18%8.7881,28%
Lugo10,00%0,07%0,00%10,00%120,00%
Pontevedra7430,81%54,19%0,16%614-1,74%11.2091,03%
Total1.3710,51%100,00%0,00%1.240-0,29%20.0091,14%