Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2010

Frota de artes menores con artes de nasas por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor3039,39%-0,66%4,721900,6300,00
De 0 a 50 CV2.56479,45%0,51%5,883.9191,5350.29519,62
De 50 a 100 CV2658,21%-0,38%11,122.2808,6020.51477,41
De 100 a 150 CV682,11%-1,45%12,8789213,128.568126,01
Máis de 150 CV270,84%0,00%14,7462823,245.144190,52
Total3.227100,00%0,28%6,427.9082,4584.52226,19