Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con Nasa para nécora e camarón por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña1.195-0,99%49,12%-0,31%2.139-2,76%29.4061,17%
Lugo45-4,26%1,85%-0,08%226-0,28%2.059-0,91%
Pontevedra1.1930,42%49,03%0,39%1.9830,43%31.3251,81%
Total 2.433 -0,37% 100,00% 0,00% 4.348 -1,20% 62.790 1,42%