Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con Nasa para nécora e camarón por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT1.69969,83%5,241.6270,9633.93119,97
De 1,5 a 10 GT68528,15%7,722.0603,0124.05135,11
De 10 a 25 GT481,97%12,9863113,144.63896,63
De 25 a 100 GT10,04%14,503029,80170170,00
Total 2.433 100,00% 6,09 4.348 1,79 62.790 25,81