Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con Nasa para nécora e camarón por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor913,74%4,80640,7000,00
De 0 a 50 CV2.18689,85%5,823.0591,4049.35022,58
De 50 a 100 CV1265,18%10,298696,909.27673,62
De 100 a 150 CV220,90%12,1322910,432.804127,45
Máis de 150 CV80,33%13,2812715,831.360170,00
Total 2.433 100,00% 6,09 4.348 1,79 62.790 25,81