Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con Nasa para nécora e camarón por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m2.38598,03%5,953.7201,5658.36724,47
De 12 a 18 m481,97%13,1462813,084.42392,15
Total 2.433 100,00% 6,09 4.348 1,79 62.790 25,81