Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con artes de nasas por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor1023,35%4,77700,6900,00
De 0 a 50 CV2.64386,68%6,014.2321,6061.48123,26
De 50 a 100 CV2247,35%10,871.8478,2417.01675,97
De 100 a 150 CV561,84%12,8473613,157.039125,71
Máis de 150 CV240,79%14,6158924,544.323180,13
Total 3.049 100,00% 6,52 7.473 2,45 89.860 29,47