Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con Nasa para nécora e camarón por nº de licenzas
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
1 licenza200,82%5,05180,8937018,50
2 licenzas34114,02%5,143190,946.53219,16
3 licenzas69128,40%5,397691,1113.83620,02
4 licenzas69228,44%6,231.3051,8919.26827,84
5 licenzas68928,32%7,161.9382,8122.78433,07
Total 2.433 100,00% 6,09 4.348 1,79 62.790 25,81