Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con artes de nasas por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m2.90595,28%6,165.1211,7675.53326,00
De 12 a 18 m1444,72%13,692.35216,3314.32799,49
Total 3.049 100,00% 6,52 7.473 2,45 89.860 29,47