Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con artes de nasas por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña1.534-1,48%50,31%-0,22%4.155-4,00%44.617-0,49%
Lugo70-6,67%2,30%-0,14%452-4,04%3.774-3,82%
Pontevedra1.445-0,28%47,39%0,36%2.866-0,55%41.4700,47%
Total 3.049 -1,04% 100,00% 0,00% 7.473 -2,71% 89.860 -0,19%