Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con artes de nasas por zonas de produción
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Zona I - Vigo478-1,44%15,68%-0,06%935-1,12%14.515-0,37%
Zona II - Pontevedra274-3,18%8,99%-0,20%736-2,61%10.005-3,29%
Zona III - Arousa1.1790,34%38,67%0,53%2.036-1,39%29.1782,32%
Zona IV - Muros368-1,08%12,07%0,00%691-4,84%7.8812,04%
Zona V - Fisterra121-3,97%3,97%-0,12%613-5,65%4.852-4,24%
Zona VI - Costa da Morte224-0,44%7,35%0,04%1.069-1,61%8.8410,69%
Zona VII - Coruña-Ferrol238-0,42%7,81%0,05%652-4,15%7.771-1,74%
Zona VIII - Cedeira87-3,33%2,85%-0,07%259-3,74%2.760-4,39%
Zona IX - Mariña lucense80-6,98%2,62%-0,17%482-4,21%4.058-4,25%
Total 3.049 -1,04% 100,00% 0,00% 7.473 -2,71% 89.860 -0,19%