Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con artes de nasas por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT1.95063,96%5,241.8680,9639.43320,22
De 1,5 a 10 GT95531,32%8,053.2213,3735.70437,39
De 10 a 25 GT1294,23%13,401.83514,2312.41896,26
De 25 a 100 GT150,49%15,7554936,602.305153,67
Total 3.049 100,00% 6,52 7.473 2,45 89.860 29,47