Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT2.14383,84%5,192.0030,9341.48319,36
De 1,5 a 10 GT41016,04%7,401.0562,5812.39230,22
De 10 a 25 GT30,12%13,064113,5622073,33
Total 2.556 100,00% 5,56 3.100 1,21 54.094 21,16