Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por nº de licenzas
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
1 licenza1224,77%5,121050,862.03616,69
2 licenzas56021,91%5,125040,9010.05117,95
3 licenzas73828,87%5,237170,9714.23019,28
4 licenzas60623,71%5,607401,2213.27721,91
5 licenzas53020,74%6,531.0351,9514.50027,36
Total 2.556 100,00% 5,56 3.100 1,21 54.094 21,16