Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m2.55299,84%5,543.0511,2053.81921,09
De 12 a 18 m40,16%12,985012,3827568,75
Total 2.556 100,00% 5,56 3.100 1,21 54.094 21,16