Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con liña ou cordel por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña767-0,39%58,06%-0,05%1.0462,16%16.0047,11%
Lugo205,26%1,51%0,08%1511,54%1.5021,69%
Pontevedra534-0,37%40,42%-0,03%6731,18%11.1253,33%
Total 1.321 -0,30% 100,00% 0,00% 1.870 1,75% 28.631 5,32%