Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con liña ou cordel por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m1.29898,26%5,441.4491,1225.80019,88
De 12 a 18 m231,74%14,6942118,302.832123,11
Total 1.321 100,00% 5,60 1.870 1,42 28.631 21,67