Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con liña ou cordel por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT1.14586,68%5,191.0490,9220.45217,86
De 1,5 a 10 GT15111,43%7,273782,505.05933,51
De 10 a 25 GT231,74%14,2937916,482.826122,85
De 25 a 100 GT20,15%16,606431,89294147,00
Total 1.321 100,00% 5,60 1.870 1,42 28.631 21,67