Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con artes de anzol por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor904,71%4,71540,6000,00
De 0 a 50 CV1.65186,49%5,862.4421,4835.81521,69
De 50 a 100 CV1105,76%11,229929,028.22874,80
De 100 a 150 CV412,15%13,1859014,395.154125,72
Máis de 150 CV170,89%14,8943325,483.088181,65
Total 1.909 100,00% 6,36 4.512 2,36 52.286 27,39