Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con liña ou cordel por nº de licenzas
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
1 licenza141,06%4,84100,731057,46
2 licenzas26219,83%5,142240,863.96115,12
3 licenzas42231,95%5,163960,947.46717,69
4 licenzas36527,63%5,615021,388.37322,94
5 licenzas25819,53%6,817372,868.72733,82
Total 1.321 100,00% 5,60 1.870 1,42 28.631 21,67