Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con liña ou cordel por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor896,74%4,67510,5700,00
De 0 a 50 CV1.18990,01%5,431.3021,1023.95820,15
De 50 a 100 CV231,74%10,742028,771.71574,55
De 100 a 150 CV130,98%13,0616612,751.688129,88
Máis de 150 CV70,53%15,0114921,321.270181,45
Total 1.321 100,00% 5,60 1.870 1,42 28.631 21,67