Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con artes de enmalle
Datos mediosBuquesEsloraArqueoPotencia
VarMetrosVarGTVarCVVar
Miños941-198,73-0,085,28-0,1246,48-0,34
Raeira429,66-3,607,42-6,0985,75-48,25
Trasmallos1.011-186,70-0,022,66-0,0531,280,30
Vetas806-198,60-0,075,31-0,1245,33-0,05
Volantillas2110,76-3,9610,71-8,7039,95-30,05
Volantíns857,92-2,444,07-4,2041,48-39,18
Xeito419-86,400,001,870,0025,730,25
Enmalle2.052-287,29-0,043,33-0,0635,030,11